Axel Karlssons Stipendiefond

Har du en synnedsättning och läser på gymnasienivå, högskola eller någon
annan eftergymnasial utbildning har du möjlighet att söka stipendie ur SRF Skaraborgs stiftelser.

Villkoret är att Du har en synnedsättning, (Till personer med synnedsättning räknar vi personer som är inskrivna på Syncentralen) är skriven i Skaraborgs län och att du ansöker senast det år du fyller 30 år.

Blankett för ansökan finns på SRF Skaraborg kansli
eller går att ladda ner här.

Ansökan skickas till SRF Skaraborgs kansli.
Adress:
Synskadades Riksförbund Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara

Eller via e-post: skaraborg@srf.nu

Mer information kontaka kansliet. 0511 34 79 70