Axel Karlssons Stipendiefond

Stipendierna avser studier eller yrkesutbildning
Ni kan söka stipendier t.o.m. det år Ni fyller 30 år.

Ansökan skickas till SRF Skaraborgs Kansli.
Adress:
SRF Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara

Eller e-post: skaraborg@srf.nu

Mer information kontaka kansliet. 0511 34 79 70