Lennart och Rune Lundvalls stiftelse

Lennart och Rune Lundvalls Stiftelse

Stiftelsen förvaltas av Synskadades Riksförbund Skaraborg, Sparbanken Skaraborg och Skara kommun.

Synskadade personer skrivna i Skara kommun är välkomna att söka bidrag till specialistbehandling, gäller inte endast ögonsjukvård.


Ansökan skall innehålla intyg från behandlande läkare, namn, adress, telefonnummer ev. e-postadress och en kort beskrivning av vilken behandling som skall genomföras och kostnadsuppgifter för att få behandlingen genomförd.

Ansökningar skickas till SRF Skaraborgs kansli i Skara.

Synskadades Riksförbund Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara

Tel. 0511-347970
E-post skaraborg@srf.nu