Sven Johansson Skattegårdens Stiftelse

Har du en synnedsättning och läser på gymnasienivå, högskola eller någon annan eftergymnasial utbildning har du möjlighet att söka stipendie ur Sven Johansson Skattegårdens Stiftelse.

Studiebidraget kan sökas av ungdomar som inte fyllt 31 år, samt är boende i Skövde kommun och är synskadad.

Ansökan inlämnas senast 15 november till SRF Skaraborgs kansli.

Blankett för ansökan finns på SRF Skaraborg kansli
eller går att ladda ner här.

Ansökan skickas till SRF Skaraborgs kansli.
Adress:
Synskadades Riksförbund Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara

Eller via e-post: skaraborg@srf.nu

Mer information kontakta kansliet. 0511 34 79 70