Sven Johanssons Stiftelse

Studiebidraget kan sökas av ungdomar som inte fyllt 31 år, samt är boende i Skövde kommun och är synskadad.

Ansökan inlämnas senast 15 november till SRF Skaraborgs kansli.

Ansökan skickas till SRF Skaraborgs Kansli.
Adress:
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara

Eller e-post: skaraborg@srf.nu

Mer information kontaka kansliet. 0511 34 79 70