Synskadades Stiftelse Skaraborg

Vi delar ut bidrag till förgyllande av vardagen för personer boende i gamla Skaraborgs län som är synskadade.
Steve Karlsson är ordförande i Stiftelsen.

Blankett för ansökan finns på SRF Skaraborg kansli
eller går att ladda ner här.

Stiftelsen sammanträder är första måndagen i mars, juni, september och december.
Se till att ansökningarna kommer i god tid före dessa datum.

Ansökan skickas till SRF Skaraborgs Kansli.
Adress:
Synskadades Riksförbund Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara

Eller e-post: skaraborg@srf.nu

Mer information kontaka kansliet. 0511 34 79 70