Synskadades Vänner Skaraborg

 

 

 

Den ideella föreningen Synskadades Vänner Skaraborg är en hjälporganisation som i f.d. Skaraborgs län stödjer synskadade och deras organisationer genom ekonomiska bidrag för att förbättra de synskadades villkor socialt och kulturellt.

Föreningen betalade 2014 ut ca 1,7 milj. kr som bidrag, varav 250 000 kr till enskilda. Bidrag kan sökas för rekreationsresor och för hjälpmedel (som inte samhället i övrigt tillhandahåller) av den som är s.k. ekonomiskt behövande enligt Skatteverkets definition.
Ansökningsformulär går att ladda ner här.

Föreningen utlyser årligen ett stipendium på 15 000 kr för en synskadad person hemmahörande i f.d. Skaraborgs län som bedriver eftergymnasiala studier på högskolenivå. Hemmahörande är den som är bosatt i f.d. Skaraborgs län eller bosatt på annan ort för studierna.
Ansökningsformulär för stipendium går att ladda ner här.För mer information och ansökningsformulär se vår hemsida www.synskadadesvannerskaraborg.se eller
kontakta kassören Lennart Johansson på mob.0705-77 45 40,
telefon 0501-125 40,
eller via mejl till sekreteraren@synskadadesvannerskaraborg.se

Ansökan skickas till
Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Lennart Johansson
Södra Kolarestigen 79
542 45  Mariestad