Synskadades Vänner Skaraborg

 

Den ideella föreningen Synskadades Vänner Skaraborg är en hjälporganisation som i f.d. Skaraborgs län stödjer synskadade och deras organisationer genom ekonomiska bidrag för att förbättra de synskadades villkor socialt och kulturellt.

Föreningen förvaltar donationer och betalar ut 80 % av avkastningen (f.n. ca 2,5 milj. kr) som bidrag. Bidrag kan sökas för rekreationsresor och för hjälpmedel (som inte samhället i övrigt tillhandahåller) av den som är s.k. ekonomiskt behövande enligt Skatteverkets definition.
Ansökningsformulär tryck här.

Föreningen utlyser årligen två stipendier på 15 000 kr för en synskadad person hemmahörande i f.d. Skaraborgs län som bedriver eftergymnasiala studier på högskolenivå. Hemmahörande är den som är bosatt i f.d. Skaraborgs län eller bosatt på annan ort för studierna.
Ansökningsformulär tryck här.För mer information och ansökningsformulär se Synskadades Vänner Skaraborg hemsida www.synskadadesvannerskaraborg.se 
Timo Alvila mobil. 0705-75 75 42
E-post: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se

Ansökan skickas till
Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Timo Alvila
Gnejsvägen 6
542 31 MARIESTAD