Text: projekt Livskvalitet, vit text mot rosa bakgrund

Har du en synnedsättning och är bosatt i Skaraborg?

Synskadades Riksförbunds Skaraborgsdistrikt (SRF Skaraborg) har fått goda ekonomiska möjligheter av Synskadades Vänner Skaraborg att driva ett flerårigt projekt. Denna information kan avlyssnas på 0511-79 80 18

Lyssna på intervju i P4 Skaraborg

Synskadades Riksförbunds Skaraborgsdistrikt (SRF Skaraborg)
har fått goda ekonomiska möjligheter av Synskadades Vänner
Skaraborg att driva ett flerårigt projekt.

Projektet kommer att erbjuda personer med synnedsättning
bosatta i före detta Skaraborgs län möjlighet att förbättra sin livskvalitet
genom att delta i aktiviteter som utgår från var och ens behov.
Synnedsättningen ska vara sådan att du är inskriven vid
syncentralen.

Kostnadsfria aktiviteter

Att delta i projektets aktiviteter kommer att vara kostnadsfritt
och vid behov också att omfatta resor och ledsagare.
Exempel på aktiviteter kan vara utbildning i att använda smarta
mobiler och surfplattor, aktiviteter för att öka antalet sociala
kontakter och föreläsningar om olika ämnen av särskilt intresse
för personer med synnedsättning.

Vi vill att du anmäler dig genom att ringa
0511-79 80 18 och talar in ditt namn och
telefonnummer, så kontaktar vi dig.

Så går det till

När du har anmält dig, kommer vi att kontakta dig per telefon för
ett samtal om din livssituation. Samtalet kommer att handla om
hur du uppfattar din egen livskvalitet och vilka delar du skulle
vilja förbättra. Samtalet ska mynna ut i vilka behov du har och
vilket stöd du behöver för att tillgodose dessa.

Projektet kommer sedan att, utifrån framkomna behov, sätta
ihop passande aktiviteter som kan vara individuella eller i grupp.
Du kommer sedan att erbjudas delta. Aktiviteterna kan vara olika
varaktiga, från någon enstaka gång till återkommande möten
under en längre period, beroende på vad som krävs för att
uppnå en bestående förbättring.

Projektet kommer inte att lämna sådant stöd som samhället i
övrigt erbjuder. Inte heller kommer vi att bidra till det som kan
betraktas som allmänna levnadsomkostnader.

Tidplan för genomförande

Tidplanen är att de inledande samtalen kommer att hållas under
hösten 2021 och att aktiviteter kommer att erbjudas från våren
2022.
Den person som kontaktar dig för kartläggningssamtalet har
tystnadsplikt om de personliga förhållanden som du berättar om
i samtalet.

Projektets behandling av personuppgifter kommer att uppfylla
kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att anmäla dig
godkänner du att projektet behandlar dina personuppgifter.
Vi ser fram emot möjligheten att kunna höja livskvaliteten för
dig med synnedsättning och hoppas på ett stort intresse för att
delta i projektet!

Har du frågor och funderingar är du välkommen att ringa
projektledaren Jan Carlsson, som både är ordförande i
Synskadades Vänner Skaraborg och styrelseledamot i SRF
Skaraborg.
Ring 0511-79 80 18 och begär att bli kontaktad.

Synskadades Vänner Skaraborg

Den ideella föreningen Synskadade Vänner Skaraborg är en stödorganisation som i före detta Skaraborgs län stödjer personer med synnedsättning och deras organisationer genom ekonomiska bidrag för att förbättra livsvillkoren både socialt och kulturellt.

Föreningen stödjer också ögonforskningen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Västergötlands Parasportförbund med flera. Föreningen förvaltar donationer och betalar årligen ut 80 procent av avkastningen (för närvarande cirka 3 miljoner kronor) som bidrag.

För mer information: www.synskadadesvannerskaraborg.se