Historik

Vår organisation bildades år 1966 under namnet Fritidsklubben Gripen i Malmö och ingick år 1969 i Skånes Blindförening under namnet Malmökretsen Gripen.

År 1977 ombildades Malmökretsen Gripen till Synskadades Förening i Malmö. 1989 ändrades namnet till Synskadades Förening SRF Malmö.

Synskadades Förening SRF Malmö är en partipolitiskt obunden intresseorganisation. Föreningen är ansluten till SRF Synskadades Riksförbund genom SRF Skåne som är den regionala SRF-organisationen.

Frågor SRF drivit:

Bild av ett kassettband1960-talet - böcker inlästa på kassett.
1970-talet - dagstidningar inlästa på kassett.
1980-talet - bättre levnadsvillkor, t ex god hemtjänst, färdtjänst
1990-talet - kom lagen om särskilt stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) Därmed kunde vi höja våra krav på kommunen om vård och omsorg.
Datorerna gjorde sitt genombrott, vilket var en revolutionerande händelse för många synskadade.
2000-talet - tillgänglighet. Att få Malmö tillgängligt för synskadade på alla områden t.ex gator, kollektivtrafik, byggnader, affärer, internet.