Kansli och styrelse

Kansli

Adress: Vendelsfridsgatan 13, ing baksidan, 217 64 Malmö

Telefon vxl: 040-25 05 40

E-post: info@srfmalmo.se

Bankgiro: 192-9645
Swish: 123 077 80 50

Personal:
Johanna Wirén
Helena Svensson

Styrelse

Rolf Berglund, ordförande


Övriga ledamöter
Per Arne Andersson
Britt-Marie Linné
Maj-Britt Ryman
Eddie Bergstrand
Per Svensson
Eva Öresjö

Kontakta styrelsen via kansliets e-post: info@srfmalmo.se