Kansli och styrelse

Kansli

Adress: Vendelsfridsgatan 13, ing baksidan, 217 64 Malmö

Telefon vxl: 040-25 05 40, öppet mån-fre 8.30-15.30. 

E-post: info@srfmalmo.se

Bankgiro: 192-9645
Swish: 123 077 80 50

Personal:
Johanna Wirén
Helena Svensson
Marianne Werngren 

Styrelse

Rolf Berglund, ordförande


Övriga ledamöter
Britt-Marie Linné, vice ordförande
Roger Wittiko, sekreterare
Eva Öresjö, kassör
Maj-Britt Ryman
Eddie Bergstrand
Per Svensson

Kontakta styrelsen via kansliets e-post: info@srfmalmo.se