Synskadad?

  • när korrigering med glasögon inte hjälper
  • när man har problem att hitta och ta sig till olika platser
  • när man har svårigheter att läsa tidningar och böcker

Gravt synskadade har inga synrester eller kan bara skilja mellan ljus och mörker. Hos synsvaga som är den stora gruppen, varierar synförmågan på nästan lika många sätt som det finns synsvaga. Många av oss har det gemensamt att vi alltid eller ibland använder den vita käppen, när vi tar oss fram. Den hjälper oss upptäcka hinder i vår väg.

Vi vet att det är en svår omställning att bli synskadad. Att inte känna igen bekanta på andra sidan gatan, att inte längre få köra bil, när bokstäverna försvinner och handarbete blir omöjligt. Då kan det vara en stor hjälp att träffa människor i samma situation.

Känner du igen dig och har dessa problem är du välkommen som medlem hos oss. Vi arbetar tillsammans för att underlätta vår vardag.