Fonder och stiftelser

Här hittar du information om våra fonder och stiftelser. Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta vårt kansli.

  1. Synskadades Stiftelse i Östergötland

    Synskadades Stiftelse i Östergötland har som ändamål att förvalta de medel som genom arv och gåvor eller genom överföring från SRF Öste…

  2. Karl-Åke Nilssons fond