Karl-Åke Nilssons fond

Synskadades Stiftelse i Östergötland förvaltar Karl Åke Nilssons fond. Enligt testamentet skall fondens hela avkastning varje år i första hand utdelas som resestipendier för synskadade studerande, helst boende i Norrköping. Om inte ansökningar ifrån den i första hand prioriterade gruppen tar i anspråk hela den för utdelning tillgängliga summan kan även andra synskadade i Östergötland erhålla resestipendier ur fonden.

Ansökningar behandlas fyra gånger per år och tas emot löpande under året.

Ansökan skall innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnr, syfte, resmål och beräknade kostnader. Om du inte är medlem i SRF behöver vi ett intyg på att du är synskadad. Intyget skall vara från Syncentral eller ögonläkare.

Från Karl-Åke Nilssons fond kan du som synskadad studerande och boende i Norrköping söka resebidrag. Din årsinkomst får ej överstiga 177 600 kronor.

Vänligen kontakta oss på 013-143565 eller kansli@srfost.nu så skickar vi ansökningsblanketten.