Synskadades Stiftelse i Östergötland

Synskadades Stiftelse i Östergötland har som ändamål att förvalta de medel som genom arv och gåvor eller genom överföring från SRF Östergötland tillfaller stiftelsen.

Dels att genom bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande synskadade eller vård, fostran och utbildning av synskadade barn och ungdomar.

När du ansöker om bidrag ur stiftelsen. Kom ihåg:

  • att sökandens taxerade årsinkomst inte får överstiga 177 600 kronor.
  • att Stiftelsen har möte och behandlar ansökningar fyra gånger per år.
  • att tala om vad du söker pengar till, hur mycket pengar du söker och hur mycket du betalar själv.
  • att ange om du söker pengar och hur mycket du söker från annat håll.
  • att du måste skicka med en kopia av senaste slutskattsedeln.
Vänligen kontakta oss på 013-143565 eller kansli@srfost.nu så skickar vi ansökningsblanketten.