Styrelsen

Det här är vår styrelse som valdes på årsmötet 2019

Ordförande

Monica Ericsson
ordforande@srfost.nu

Vice ordförande

Jenny-Ann Karlsson
jenny-ann.karlsson@srfost.nu

Sekreterare

Monica Andersson
sekreterare@srfost.nu

Övriga ledamöter

Nils-Olof Bjärnlid
nisse.bjarnlid@srfost.nu

Peter Hallsten
peter.hallsten@srfost.nu

Malin Löfvenberg
malin.lofvenberg@srfost.nu

Martin Törnqvist
martin.tornqvist@srfost.nu