Två barn spelar

Östgötaklubben - ett unikt samarbete med syncentralen

I samarbete med Syncentralen (SC) i Östergötland bedriver vi en verksamhet som vi valt att kalla Östgötaklubben. Det är en gruppverksamhet som vänder sig till barn och unga med synnedsättning i åldern 3 – 18 år. SRF Östergötland står för kostnaderna men verksamheten planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med SC.

Klubbarna träffas under skoltid en gång per termin och klubb och träffarna är alltid heldag. Eftersom vi har hela Östergötland som upptagningsområde och många reser långt för att delta försöker vi sprida verksamheten över hela länet för att alla någon gång ska få kort resa.

Verksamheten är indelad i tre klubbar:
Lilla klubben
För barn 3 – 6 år,
tillsammans med föräldrarna och om det finns önskemål för det även dagispersonal.

Mellanklubben
För barn och unga 7 – 12 år,
tillsammans med skolpersonal. Ibland deltar även föräldrar. Resurspersoner för barn med synnedsättning från kommunen bjuds in att delta.

Stora klubben
För ungdomar 13 – 18 år,
tillsammans med skolpersonal. Resurspersoner för ungdomar med synnedsättning från kommunen bjuds in även i denna klubb.

Målsättning:

Lilla klubben

 • Föräldrar kan knyta kontakter med varandra.
 • Föräldrar får träffa andra barn som har synnedsättning. Se att alla barn är olika/unika.
 • Barnen får träffa andra barn som har synnedsättning. Känna att de inte är ensamma om att ha nedsatt syn.
 • Att familjerna upptäcker SRF. • Att SC får en bra kontakt på ett naturligt sätt med föräldrar och barn.
 • Att SC ges möjlighet att på ett naturligt sätt nå ut med pedagogik anpassad för att inkludera barn med nedsatt syn i samhället.
 • Vi ser hur barnen fungerar tillsammans och med sina föräldrar. • Barnen kan stimuleras att använda sina hjälpmedel.
 • Vi visar på möjligheter att delta i fritidsutbudet i samhället. • Sist men inte minst att ha kul tillsammans.

Mellanklubben

 • Barnen, som ofta redan känner varandra från tidigare träffar får tillfälle att träffas. Får känna att jag inte är ensam om att ha nedsatt syn. Kanske hitta en ny kompis.
 • Skolpersonalen får tillfälle att träffa varandra. Utbyta tankar om pedagogik och förhållningssätt.
 • Skolpersonalen får se och träffa andra barn med synnedsättning. Se att alla barn är unika. Se hur deras elev fungerar i ett sammanhang där man inte behöver konkurrera med seende barn.
 • Barnen kan stimuleras till att använda sina hjälpmedel. Det är lättare att ta fram kikaren om andra har likadana.
 • SRF når ut med sin verksamhet riktad till barn och unga.
 • SC får möjlighet att visa en pedagogik för att kunna inkludera elever med nedsatt syn i samhället.
 • Visa exempel på fritidsaktiviteter som passar även om man har en synnedsättning.
 • Sist men inte minst att ha kul tillsammans.

Stora klubben

 • Ungdomarna, som ofta redan känner varandra från tidigare träffar får tillfälle att träffas igen. Får känna att jag inte är ensam om att ha en synnedsättning. Kanske hitta en ny kompis.
 • Stärka identiteten som synsvag eller gravt synskadad. Våga vara den man är.
 • Skolpersonalen får tillfälle att träffa andra pedagoger utbyta erfarenheter och kunskap. Se att alla ungdomar är unika.
 • Visa exempel på fritidsaktiviteter som passar även om man har en synnedsättning.
 • Få möjlighet att träffa unga vuxna med synnedsättning för att få förebilder.
 • Ta upp aktuella teman. Mode, friskvård och mycket mer.
 • SRF når ut med att presentera sina aktiviteter.
 • SC får möjlighet att se hur ungdomarna fungerar i grupp och tillsammans med sina resurspersoner utanför Syncentralen.
 • Stimulera och motivera till självständighet.
 • Sist men inte minst att ha kul tillsammans.

Varför är då Östgötaklubbarna så viktiga?

 • Det är viktigt för alla att få prova på att testa sina gränser. Få tillit till sin egen förmåga.
 • Att upptäcka att man klarar av saker stärker självförtroendet.
 • Vuxna runt barnet får verktyg att kunna ställa rimliga krav – vad kan man förvänta sig.
 • Det är viktigt att tidigt förmedla att barnen ska få hjälp att själva bli aktiva. Inte ha vuxna som serverar för mycket.
 • Det är viktigt att se och uppmärksamma vem barnet är och ge uppmärksamhet för det barnet gör och kan.
 • Att lära känna varandra och träffa kompisar i liknande situation.
 • SRF Östergötland och SC upplever att många av deltagarna har vågat lite mer än annars och stärkt självkänslan.