Östhammars lokalförening

Ordförande:
Pia-Maria Hammarling
Tfn. 0705-94 39 25
E-post piamaria.hammarling@gmail.com
Media: svart, e-post

Vice ordförande:
Gösta Mattsson
Tfn. 0173-305 59
E-post g.mattsson@telia.com
Media: tal, e-post

Sekreterare:
Anita Blomqvist
Tfn. 0173-105 99
E-post anitablomqvist@hotmail.com
Media: svart

Ledamöter:
Einar Blomqvist
Tfn. 0173-105 99
E-post anitablomqvist@hotmail.com
Media: svart

Bengt Sjöberg
Tfn. 070-238 06 70
Media: Kontaktas via telefon

Postadress:
SRF Östhammar c/o SRF Uppsala-Knivsta
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
E-post srfosthammar@gmail.com