Valberedning

Vill du föreslå någon person till vår styrelse. Kanske du själv vill ställa upp som ledamot. Kontakta någon i valberedningen. Vi tar tacksamt emot alla tips:

Valberedning

Jenny Näslund. sammankallande

Sverker Renström

Lotta Enhorn