Valberedning

Vill du föreslå någon person till vår styrelse. Kanske du själv vill ställa upp som ledamot. Kontakta någon i valberedningen. Vi tar tacksamt emot alla tips:

Valberedning

Jenny Näslund, Umeå, sammankallande
073-051 18 75
jenny.naslund@ume.se

Sverker Renström, Skellefteå
070-374 55 19
sverker.renstrom@gmai.com

David Renström, Skellefteå