Familjehelg

Välkommen till familjehelg i Lycksele

Vi gläds att återigen kunna bjuda in Er familjer, till en helg med gemenskap och aktiviteter!

Vi riktar denna inbjudan både till er familjer som tidigare deltagit i våra familjeaktiviteter, och till er som är nya. Till er som hängt med oss sedan uppstarten av denna verksamhet, och era barn kanske inte längre vill följa med, uppmuntrar vi er vuxna att delta!

I vår familjeverksamhet deltar familjer där någon/några i familjen har en synnedsättning, barn och/eller vuxen.

Plats: Ansia camping i Lycksele.

Datum: 19–21 augusti 2022.

Tid: Vi inleder med middag på fredag kväll kl. 18.00 och avslutar med lunch på söndag kl. 12.00.

Boende: I stugor på campingen.

Kostnad: 600kr per familj (i priset ingår kost, logi och aktiviteter).

Resa: Varje familj ordnar med sina resor själva.

Program:

Under helgen kommer det an ordnas både samtalsgrupper och olika utomhusaktiviteter, anpassade för deltagarna Ett utförligare program kommer veckan innan.

Anmälan:

Vid anmälan och frågor, kontakta SRF Västerbottens kansli på:

E-post: vasterbotten@srf.nu

Tel: 090–18 96 33

Vid anmälan är det viktigt att nu uppger ev. födoämnesallergier eller annat som är viktigt att vi känner till.

Efter anmälningstidens slut kommer en bekräftelse på er anmälan.

Sista anmälningsdag: 20 juni.

VARMT VÄLKOMNA!