Vandringsprojektet

Dagsvandring, Flottarstigen, Robertsfors

Datum: 1 oktober

Tema: Flottning

Flottarstigen

Flottarstigen och Fiskestigen följer Rickleån från Överklinten ända ner till mynningen vid havet. Flottarstigen är benämningen på leden från Överklinten till Robertsfors bruk eftersom det tidigare bedrevs flottning här. Hela bruksområdet är industrihistoriskt intressant. Här finns bland annat en gammal bruksjärnväg.

Efter Robertsfors samhälle och Bruksmuseet övergår Flottarstigen i den så kallade Fiskestigen. Den tar vandraren ner till naturreservatet Klubben där Rickleån mynnar ut i Bottenviken. Denna del av Rickleån har aldrig flottrensats och har kvar sin unika miljö. Här har fiskare vandrat längs ån sedan århundraden och stigen har därav fått namnet Fiskestigen.

Båda lederna erbjuder en lätt vandring utan större höjdskillnader i natursköna områden. Vid Åströmsforsen finns ett naturreservat, där man bland annat kan hitta gul svärdslilja. En annan naturskön plats är Åknät, med riklig förekomst av liljekonvaljer.

Det finns också gott om fiskeplatser längs Rickleån. Förutom lax finns öring och harr samt förstås också gädda och abborre. Efter stigen finns ett antal fina rastplatser med vindskydd, grillplatser, bänkbord och torrtoaletter. Några platser har handikappanpassats och går att nå med rullstol och har HWC. Fiskestigen ansluter till två naturreservat, Klubben vid Rickleåns mynning samt Åströmsforsen vid Laxbacken.

Vi väljer att starta vandringen i Siknäs och avslutar i Robertsfors vid bruksområdet, en sträcka på ca 10km.

Övrigt

Ledsagare:

Vi anlitar ledsagare vid varje vandringstillfälle. Du kan välja att ha med egen ledsagare, eller så ordnar vi efter behov. Oavsett så får ledsagarna ett arvode för insatserna.

Kostnad:

För deltagande i alla vandringarna betalar du en egenavgift på 600kr. om du väljer att delta i enstaka vandringar, betalar du 200kr per vandringstillfälle. Ledsagarna betalar ingen egenavgift. I kostnaden ingår resor, kost och logi.

Efter anmälningstidens slut, kommer en avi på egenavgiften att skickas hem till Dig som anmält dig, med en bekräftelse på din anmälan.

Anmälan

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 maj.

Du anmäler ditt deltagande i projektet, till:

SRF Västerbottens kansli

Tel: 090–18 96 33

E-post: [vasterbotten@srf.nu](mailto:vasterbotten@srf.nu)

Vid anmälan uppger du:

- Namn och kontaktuppgifter

- Ledsagare – egen eller behov av.

- Vilken/vilka vandringar

- Matallergier

- Ev. annat vi bör känna till

Inför varje vandring kommer relevant information skickas ut till dig som anmält ditt deltagande till den vandringen.

NU VANDRAR VI TILLSAMMANS FÖR HÄLSA OCH LIVSKVALITET!

Välkommen med Din anmälan!