Tre deltagare på Hagaberg
Ett av våra prioriterade områden är friskvård. Vi försöker ordna aktiviteter utomhus såväl som inomhus. Här är en glimt från en aktivitet på Hagaberg.

Aktuellt hos oss

SRF Stockholms stad jobbar på, trots pandemin. Kansliet fungerar, nästan som vanligt. Dock följer vi rekommendationerna från myndigheterna och de som kan, arbetar hemifrån.

Spridning av coronaviruset (COVID-19)

Risken för smittspridning i Sverige är idag mycket hög och vi måste nu skydda de som skulle drabbas hårdast av att smittas, de äldre och de kroniskt sjuka.

Har du huvudvärk, värkande muskler, lite feber eller torrhosta? För att motverka spridningen av coronaviruset önskar vi att du istället besöker våra lokaler när du blivit frisk.

Om du har coronaviruset så är du smittsam även om du har lätta symptom. Även om du inte känner dig så sjuk så kan du smitta någon som inte har samma motståndskraft.

Välkommen in om du är symptom

fri. Var god håll god hygien och tvätta gärna händerna både före och efter ditt besök hos oss.

SRF Stockholms Stad 

Om att använda Gotlandssalen

SRF Stockholms Stad följer de anvisningar och föreskrifter som gäller i Stockholm kring smittorisker för det nya Coronaviruset.

Du som vill ordna möten i Gotlandsalen är givetvis välkommen att göra det. Men vårt kansli kommer att ha en låg bemanning. Alltså vi är på plats mer begränsat än vanligt.

Det går dock att ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Tel 08-452 22 00, e-post kansli@srfstockholm.se eller fornamn.efternamn@srfstockholm.se.

Nycklar kan lämnas ut och lokalerna användas.

Vad beträffar studiecirklar i Gotlandssalen, så avgör cirkelledare och deltagare om möten ska genomföras eller ej.

Ovanstående gäller från och med 17 mars 2020 och så länge som situationen kräver speciella åtgärder.

SRF Stockholms Stad 

 

Nya ansvariga för Gotlandssalen

Nu kommer vi på SRF Stockholms Stad göra en rockad. Från och med 15 september kommer Madeleine Fredriksson att arbeta med Prisma, vårt nya medlemsregister, och inte Gotlandssalen eller bokningar över huvud taget. Ring istället Ulrika Solberg, 08-452 22  07 (8-12, tisd 11-15), Annika Lundin Jonsson, 08-452 22 06 (10-16), eller Kait Bessing, 08-452 22 09 (10-15).

 

Vi har bytt postadress

Hösten 2019 avslutade vi vår boxadress.
Vår nya postadress är Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm.

Notera gärna vår nya adress om ni ska skriva till oss! 

  1. Medlemsaktiviteter

  2. Internationellt besök

  3. GDPR ditt nya dataskydd

  4. Årsmöte 2019

  5. Höstmöte 2019

  6. Minnesord

  7. Årsmöte 2020

  8. Köp vår kokbok