Årsmöte 2020

Rapport från årsmötet

Det var ett historiskt årsmöte. För första gången hölls vårt årsmöte på telefon. Vi hade försökt en gång tidigare, men tekniska svårigheter satte stopp den gången. Allt från "brandlarm" till musik som störde.

Så försökte vi åter den 16 april, och den här gången flöt det på. Det var en del smågrus i maskineriet, oförklarliga stopp mitt i samtalet. Men för det mesta gick det bra. Ett trettiotal medlemmar var uppkopplade samtidigt och alla hörde varandra.

Karin Hjalmarsson från Distriktet var mötesledare, och det skötte hon snyggt.

Mest debatt blev det om ekonomin, som inte blivit  utskickad. Anledningen till det var att den inte var klar när handlingarna skickades ut. Leif Eek föredrog resultat- och balansräkning samt svarade på frågor.

Till styrelsen valdes Göran Gustafsson (omval), Lillemor Högselius (nyval), Birgitta Lindén (omval) och Stefan Mattsson (omval). Elise Forsberg kom in på ett fyllnadsval på ett år. Kaj Nordquist blev omvald som orförande på ett år.

Motionerna ska behandlas på ett fortsatt årsmöte, som ska hållas i fysisk form så snart pandemin tillåter det. Då ska även uttalanden behandlas samt en valberedning väljas.

En motion togs dock upp eftersom den ska gå till kongressen. Det är Aini Hjerpes och Anderz Malgodals motion om rehabilitering, där de kräver att SRF aktivt medverkar till uppbyggandet av ett nationellt kompetenscenter för rehabilitering, och utbildning för nödvändig personal i samverkan med övriga engagerade aktörer. Denna motion klubbades utan debatt.

Sen tackade vi varandra för ett väl genomfört årsmöte och loggade ut.

 

Årsmöteshandlingar 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Revisionsberättelse 2019