Höstmöte 2019

Årets höstmöte hölls den 9 november kl 14-17.30 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44 på Södermalm.

Höstmötet i år var en ganska lugn tillställning. Mötesledaren Martin Hansson från Miljöpartiet skötte mötet med säker hand och allt flöt smidigt.

Det förekom livliga diskussioner i utskotten, bland annat om Glimtens vara eller icke vara. Ledsagning diskuterades också flitigt.

Verksamhetsplanen antogs med diverse medskick, till exempel förslaget om en arbetsgrupp som ska jobba med information, och att vi håller koll på det stora digitaliseringsprojektet som staden jobbar med. Trafikmiljö är en annan fråga som ska uppmärksammas särskilt.

Föreningen ska ordna studiecirklar på dataområdet och telefonområdet, enligt ett yrkande från utskottet.

Tre uttalanden antogs också.

Sedan gick vi alla ut i regnet och åkte hem.

Kait Bessing

 

Här finns höstmöteshandlingarna för nedladdning.

Höstmöteshandlingar 2019

Höstmötesprotokoll 2019

Uttalanden 2019