Stockholms stadshus invid Mälaren. Trafikbro i förgrunden. Himlen är orolig.

Höstmöte 2020

Lördagen den 14 november håller SRF Stockholms stad ett ordinarie höstmöte. Det genomförs via telefon eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Höstmöteshandlingar 2020