Internationellt besök från AFUB, African Union of the Blind. Svenska och afrikanska representanter tillsammans.
Svenska och afrikanska representanter träffades på middag i Gotlandssalen under besök från AFUB, African Union of the Blind.

Internationellt besök

Tisdagen den 18 oktober 2016 hade SRF Stockholms Stad en mottagning i Gotlandssalen för våra samarbetspartners i African Blind Union (AFUB).

AFUB fick veta mer om hur vi i Sveriges största lokalförening bedriver både vårt intressepolitiska arbete och vårt interna medlemsstöttande arbete.

Vår ordförande Lillemor Högselius presenterade vår verksamhet.

AFUB var i Sverige för att tillsammans med SRF planera vårt fortsatta samarbete kring mänskliga rättigheter för personer med synnedsättning i Afrika.

Just nu fokuserar vi på Ghana och Namibia.