Länkar

Här följer ett antal länkar till organisationer, myndigheter, tjänster osv.
Om länken inte fungerar, kontakta gärna oss och berätta det så att vi kan uppdatera.
Berätta gärna också om länken går till en särskilt svårnavigerad hemsida, så kan vi föra den informationen vidare.
Vi välkomnar även förslag på nya länkar som ni tycker ska läggas in.
Ring 452 22 09 eller maila till kait.bessing@srfstockholm.se

Länkar till närstående organisationer och grupper:

SRF Stockholms Distrikt

SRF Riks

Svenska RP-föreningen

US Riks

FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda, Stockholms län och Gotland

DBFK - De Blindas Fritidsklubb

Svenska Glaukomförbundet

Sveriges Ledarhundsförare, SLHF

Sverigefinska Synskadadeförbundet SFSF

Syskonbandet Kristna Synskadades Förening

Synskadade i Fokus Ett debattforum av och för nysynskadade

SKKF, Synskadade Konsnärer och Konsthantverkares Förening

Funktionsrätt Stockholm

Funktionsrätt Sverige

DHR Stockholmsavdelning

DHR Riks

MyRight, fd SHIA Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening

Independent Living Stockholm STIL

Parasport Stockholm

Forum Kvinnor och funktionshinder, FQ

Attention Om ADHD och ADD

Autismforum

FUB

Hörselskadades Förening i Stockholm

Hörselskadades Riksförbund

Föräldrakraft Tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd

Länkar till myndigheter, politiker, tjänster, vård, etc:

MFD Myndigheten för delaktighet

Funka nu Om tillgänglighet på webben

www.qlm.se QLM Konsult - säljer IT-support speciellt riktad till personer med synnedsättning.

Sveriges Syncentraler

Stockholms Syncentral

Stockholms stads hemsida om funktionsnedsättning

Region Stockholm

Regeringen

Riksdagen

Socialstyrelsen

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen, platsbanken

Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Bostad Stockholm

Skolverket

Skolinspektionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Konsumentverket

Folkhälsoinstitutet

Vårdguiden

Fass

Iris Hjälpmedel

Länkarna öppnas i nytt fönster.