Revisorerna

Verksamhetsrevisorer 2020-2021

Ordinarie: Katarina Tull 

Ersättare: Vivianne Emanuelsson

Hör av dig till kansliet om du vill ha kontakt med revisorerna, tel 08- 452 22 00.

 

Den auktoriserade ekonomiska revisionen sköts av revisionsfirman Grant Thornton som utser en revisor.