Revisorerna

Verksamhetsrevisorer 2019-2020

Ordinarie: Katarina Tull 

Ersättare: Vivianne Emanuelsson

Hör av dig till kansliet om du vill ha kontakt med revisorerna, tel 08-452 22 00.

 

Den auktoriserade ekonomiska revisionen sköts av revisionsfirman BDO som utser en revisor.