Styrelsen

Vad styrelsen gör

Styrelsen har till uppgift att se till att det som årsmötet och höstmötet har beslutat blir verklighet och att fatta andra beslut som behövs för att föreningen ska fungera demokratiskt.

Kontakta gärna en styrelseledamot om det är någonting du vill att föreningen ska göra. Om du vill skicka ett mail till hela styrelsen, använd gärna adressen styrelsen (at) srfstockholm.se.

Styrelsen har möten cirka en gång i månaden, dock inte under sommaren.

Styrelseledamöter 2019-2020

Kaj Nordquist, ordförande
radochforslag (at) telia.com
070-580 42 94

Elisabeth Ljung Ravstis, vice ordförande
elisabeth.ravstis (at) telia.com
070-512 22 87

Stefan Mattsson, ekonomiskt ansvarig (kassaförvaltare),
ansvarig för påverkansområdet e-tillgänglighet
stefan.mattsson (at) muskelakuten.se
070-248 86 57

Berit Andersson, ledamot, samt ledamot i personlig servicegruppen
berit54andersson (at) gmail.com
08-19 85 79, 070-595 86 05

Göran Gustafson, ledamot
070 521 24 88

Marianne Österholm, ledamot

Joakim Centervik, ledamot

Gunnar Sandström, ledamot

Birgitta Lindén, ledamot