Valberedningen

Valberedningen 2019-2020 består av följande personer:

Viviann Emanuelsson, sammankallande

Katarina Tull

Barbro Lindell

Hör av dig till kansliet om du vill komma i kontakt med valberedningen, 08-452 22 00.