Staty av Noaks ark i Gotlandsparken

Valberedningen

Valberedningen 2022-2023

Katarina Tull (sammankallande)
070-494 98 20
Cattan(at)live.se

Carola Gioti
073-726 11 46
carolagioti(at) hotmail.com

Joakim Centervik

070-325 67 25 / joakim.centervik(at)gmail.com