Organisation

Här finns information om årsmöten och höstmöten, årsmötes- och höstmöteshandlingar, stadgar och nytt från styrelsen.

  1. Höstmöte 2022

    Vårat höstmöte i år kommer att äga rum den 12 november. Mötet börjar kl. 14.00, om man anmält sig till fikat kommer man till kl. 13.00…

  2. Årsmöte

  3. Stadgar