Paragraf och ordförandeklubba

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 sker torsdagen 16 mars.

Årsmötet behandlar föreningens verksamhet under det gångna året. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning granskas. Motioner behandlas också på årsmötet. Årsmötet väljer föreningsstyrelse, samt ombud till distriktets möten och riksförbundets kongress.

Alla som är medlemmar i föreningen får komma på årsmötet. Stödjande medlemmar får dock inte rösta.

Vem som helst kan lägga motioner, komma med förslag till årsmötet.

Kallelse till årsmötet 2023

SRF Stockholm stad håller årsmöte torsdagen den 16 mars 2023 kl 18 i Gotlandsalen på Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm. från kl. 17 serveras kaffe/te och smörgås.

Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 24 februari på telefon 08-452 22 00 el på e-post   anmalan@srfstockholm.se 

Handlingarna kommer även kunna laddas här på hemsidan.

Självklart har du som medlem yttrand-,förslag och rösträtt, även om du inte anmäler dig. Vill du ha fika före mötet anmäller du det senast måndag 13 mars. Du måste ha betalat medlemsavgiften samt vara närvarande i möteslokalen när röstlängden upprättas.

Motioner och uttalanden:

Som medlem kan du lägga in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen kan göra. Sista dagen för att lämna in motioner är den torsdag 16 februari, motioner kan du skicka per vanlig post till vår  adress          SRF Stockholms stad , Gotlandsgatan 44,  116 65 Stockholm el via e-post : kansli@srfstockholm.se 

Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalanden innehåller ett el flera kravoch skickas till ansvariga politiker och / eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden.

Välkommna!  Styrelsen

Länk till kallelsen

  1. Årsmöte 2022