Årsmöte

Årsmötet behandlar föreningens verksamhet under det gångna året. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning granskas. Motioner behandlas också på årsmötet. Årsmötet väljer även styrelse för föreningen, samt ombud till distriktets möten och riksförbundets kongress.

Alla som är medlemmar i föreningen får komma på årsmötet. Stödjande medlemmar får dock inte rösta.

Vem som helst kan lägga motioner, komma med förslag till årsmötet.

Se i övrigt fliken Årsmöte under Aktuellt hos oss.