Höstmöte

Höstmötet fattar beslut om vad föreningen ska göra de kommande året. Alla som är medlemmar i föreningen får komma på höstmötet. Stödjande medlemmar får dock inte rösta.

Alla medlemmar kan lägga motioner, komma med förslag till höstmötet. Höstmötet hålls varje år, vanligen någon gång i början eller mitten av november.

 

  1. Mörkblå bakgrund med 2021 samt en prickad linje i vitt, ordförandeklubba Höstmöte 2021

    Kallelse till höstmöte

  2. Höstmöte 2020

    Lördagen den 14 november höll SRF Stockholms stad ett ordinarie höstmöte. Det genomfördes via telefon eftersom vi följer Folkhälsomyndi…

  3. Höstmöte 2019