Höstmöte

Höstmötet fattar beslut om vad föreningen ska göra de kommande två åren. Alla som är medlemmar i föreningen får komma på höstmötet. Stödjande medlemmar får dock inte rösta.

Vem som helst kan lägga motioner, komma med förslag till höstmötet. Höstmötet hålls varje år, vanligen någon gång i början eller mitten av november.

Se i övrigt fliken Höstmöte under Aktuellt hos oss.