Illustration presidium fem personer av olika etnicitet runt ett bord

Höstmöte 2022

Vårat höstmöte i år kommer att äga rum den 12 november. Mötet börjar kl. 14.00, om man anmält sig till fikat kommer man till kl. 13.00 Välkommen!

Höstmötet fattar beslut om vad föreningen ska göra de kommande året. Alla som är medlemmar i föreningen får komma på höstmötet. Stödjande medlemmar får dock inte rösta.

Alla medlemmar kan lägga motioner, komma med förslag till höstmötet. Höstmötet hålls varje år, vanligen någon gång i början eller mitten av november.

Höstmöteshandlingar 2022 

Höstmötesprotokoll (Word)

 

  1. Mörkblå bakgrund med 2021 samt en prickad linje i vitt, ordförandeklubba Höstmöte 2021

    Kallelse till höstmöte