Ljus ledarhund leder föraren nedför en trappa.
Foto: SRF

Påverkan

Laga LSS | Skriv under för blinda och synskadades rätt till färdtjänst!

Laga LSS

Läs mer här.

Skriv under för blina och synskadades rätt till färdtjänst!

Klicka här för att skriva under. Tack för ditt stöd!

Påverkansarbetet inom Synskadades Riksförbund utgår från organisationens övergripande mål om att vi som är synskadade ska ha frihet i vår vardag.

Vi ska få bestämma vart vi vill resa, hur vi vill använda vår ledsagning och vilka böcker och tidningar vi vill ta del av. Vi ska ha jobb som de flesta andra har.

Det är också en av hörnstenarna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  1. Två personer sedda bakifrån - en synvarierad och en ledsagare - promenerar längst en kanal Pressmeddelande

    Färre ledsagartimmar pga pandemin

  2. En bild på olika ögon Syntolkning

  3. En orange ruta med texten Stockholms funktionshinderråd

  4. En blå och vi megafon mot en blå himmel med vita moln Frågor vi driver