Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Påverkan

Här kan du följa vårt påverkansarbete. Påverkansarbetet inom Synskadades Riksförbund utgår från organisationens övergripande mål om att vi som är synskadade ska ha frihet i vår vardag.

Vi ska få bestämma vart vi vill resa, hur vi vill använda vår ledsagning och vilka böcker och tidningar vi vill ta del av. Vi ska ha jobb som de flesta andra har.

Det är också en av hörnstenarna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuellt just nu

Pressmeddelande

2020-08-26

 

Synskadade får rätt att handla vid ledsagning

Som en direkt följd av förra årets besök av socialborgarrådet Jan Jönssons hos Synskadades riksförbund Stockholms stad, har man utrett huruvida synskadade tillåts handla dagligvaror vid ledsagning. Glädjande nog har nu socialförvaltningen fastställt att lagrummet medger att personer med synskada och äldre personer som är dövblinda kan beviljas ledsagning för att kunna uträtta inköp och ärenden om den enskilde inte behöver annan hjälp än just ledsagning som beror på synskada.

”Det har en enormt stor betydelse för synskadade att själv få bestämma vad ledsagningstimmarna ska gå till och jag tror att det kommer leda till att fler använder ledsagningen. Jag är så glad att vårt påverkansarbete har gett det här fina resultatet. Det visar att det går att förändra!” säger Sandra Lindquist, ombudsman på Synskadades riksförbund Stockholms stad.

 

För mer information var vänlig kontakta Sandra Lindquist, 08-452 22 01

  1. En bild på olika ögon Syntolkning

  2. Stockholms funktionshinderråd

  3. Frågor vi driver