Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Påverkan

Här kan du följa vårt påverkansarbete. Påverkansarbetet inom Synskadades Riksförbund utgår från organisationens övergripande mål om att vi som är synskadade ska ha frihet i vår vardag.

Vi ska få bestämma vart vi vill resa, hur vi vill använda vår ledsagning och vilka böcker och tidningar vi vill ta del av. Vi ska ha jobb som de flesta andra har.

Det är också en av hörnstenarna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuellt just nu

2019-10-15

Syntolkning: Medlemmar och tjänstemän iklädda gula västar fäster parkeringslappar på felparkerade elsparkcyklar.

Trots ett riktigt ruskväder firade vi i Synskadades riksförbund Vita käppens dag genom att lappa allsköns ting som stod felparkerat i gångbanan. Det blev en hel del cyklar, skyltar och, som här på bilden, elsparkcyklar som fick en parkeringslapp.
Syntolkning: Medlemmar och tjänstemän iklädda gula västar fäster parkeringslappar på felparkerade elsparkcyklar.

2019-10-09

Idag presenterar den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus förslag på budget inför 2020.

I förslaget föreslår man att socialnämnden ska genomföra en översyn av möjligheterna till ledsagning och ledsagarservice för inköp av dagligvaror. Förslaget är en direkt följd av att socialborgarrådet uppmärksammats på brister i ledsagningen vid ett intressepolitiskt möte med föreningens ordförande och ombudsman.

Styret i Stadshuset föreslår även att socialnämnden i samarbete med kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att införa den så kallade Laholmsmodellen. Vi ser med glädje att denna utredning äntligen kommer till stånd!

  1. En bild på olika ögon Syntolkning

  2. Stockholms funktionshinderråd

  3. Frågor vi driver