Frågor vi driver

Här kan du läsa om vilka frågor styrelsen och höstmötet valt att vi ska fokusera på.

(Höstmötet är ungefär samma sak som årsmötet fast på hösten.)

  1. En brygga ut i sjön Friskvård

  2. Trafik- och miljöfrågor

    Vi jobbar för en säker trafik-, gatu- och inomhusmiljö för synskadade stockholmare. Framförallt är det tre frågor som står i fokus:

  3. Skolfrågor

  4. Personlig service

  5. E-tillgänglighet