Stockholms funktionshinderråd

Varje nämnd och kommunägt bolag i Stockholm har ett funktionshinderråd knutet till sig.

Råden ska ge funktionshindersynpunkter på stockholmspolitiken. SRF, DHR (för rörelsehindrade) och Funktionsrätt (Handikappförbundens samarbetsorgan) är representerade i råden.

SRF anser att alla råd bör bestå av såväl politiker som tjänstemän. Det enda råd som idag består av politiker är kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

Representation och SRF-ledamöter

Nedan ser du vilka råd SRF är representerade ioch vilka ledamöter som sitter i respektive råd. Du som vill komma i kontakt med någon rådsledamot från SRF, hör av dig till Sandra Lindquist på kansliet, tfn 452 22 01, e-post sandra.lindquist[snabel-a] srfstockholm.se.

FunktionshindersrådLedamot

Kommunstyrelsen

Viviann Emanuelsson (ordinarie), Kaj Nordquist (ersättare).

Arbetsmarknadsnämnden

Sirkka Husso

Fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stefan Mattsson

 

Idrottsnämnden

Boris Samuelsson

Kulturnämnden

 

Socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden

Gunnar Sandström

 

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden

Göran Gustafsson

Trafik- och renhållningsnämnden

Marie-Louise Wahlberg

Utbildningsnämnden

Lillemor Högselius

 

Bromma stadsdelsnämnd

Magnus Lindmark

Farsta stadsdelsnämnd

Lena Nisula Wester

Norrmalms stadsdelsnämnd

Monicka Zachari

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Göran Gustafsson

Södermalms stadsdelsnämnd

Carola Gioti

Älvsjö stadsdelsnämnd

Margareta Åsén Johansson

Ekerö kommun

Stig Becker