En orange ruta med texten

Stockholms funktionshinderråd

Varje nämnd och kommunägt bolag i Stockholm har ett funktionshinderråd knutet till sig.

Råden ska ge funktionshindersynpunkter på stockholmspolitiken. SRF, DHR (för rörelsehindrade) och Funktionsrätt (Handikappförbundens samarbetsorgan) är representerade i råden.

SRF anser att alla råd bör bestå av såväl politiker som tjänstemän. Det enda råd som idag består av politiker är kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

Representation och SRF-ledamöter

Nedan ser du vilka råd SRF är representerade i och vilka ledamöter som sitter i respektive råd. Du som vill komma i kontakt med någon rådsledamot från SRF, hör av dig till Håkan Thomsson på kansliet, tfn 452 22 07, e-post hakan.thomsson(snabel@)srfstockholm.se.

Kommunstyrelsen

Viviann Emanuelsson (ordinarie), Kaj Nordquist (ersättare).

Arbetsmarknadsnämnden

Sirkka Husso

Fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stefan Mattsson

Idrottsnämnden

Boris Samuelsson

Kulturnämnden

 

Socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden

Gunnar Sandström

Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden

Göran Gustafsson

Trafik- och renhållningsnämnden

Marie-Louise Wahlberg

Kyrkogårdsnämnden

Lillemor Högselius

Bromma stadsdelsnämnd

Magnus Lindmark

Farsta stadsdelsnämnd

Lena Nisula Wester

Norrmalms stadsdelsnämnd

Monicka Zachari

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd samt Stadsbyggnadsnämnden

Göran Gustafsson

Södermalms stadsdelsnämnd

Carola Gioti

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd

Margareta Åsén Johansson

Ekerö kommun

Stig Becker

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Keity Löfgren Klynne

Värme, vatten, hamn och Stokab

Lars G Andersson

Stockholm Business Region

Gunnar Häger

Enskede-Årsta-Vantör

Anne Mondotter