Bildcollage som illustrerar studiecirklar.

Studieprogram 2021

Studiecirklarna genomförs i samarbete med ABF Stockholm.  

Följande studiecirklar genomförs under höstterminen 2021:

 • Bokcirkel, 2 st
 • Engelsk konversation
 • Korgflätning, 2 st
 • Korsord
 • Lymfmassage, 2 st
 • Matlagning
 • Punktskrift för nybörjare
 • Punktskrift fortsättning
 • Skriv och utforska poesi
 • Sticknig, 2 grupper
 • Svensk schlager
 • Sömnad

Allmänt om cirklarna

Anmälningsregler
Många av våra studiecirklar är väldigt populära, och det är vi såklart både glada och stolta över.

För att så många som möjligt ska få plats och för att undvika orättvisor har vi därför fasta anmälningsrutiner inför cirkelstarten.

Första dag för anmälningar till höstens cirklar är fredagen den 3 september kl 09.00. Anmälningar som görs före detta datum och klockslag, oavsett om de görs via mail eller telefon, kommer att räknas som ogiltiga och raderas.

Anmälningarna är personliga och en deltagare kan alltså inte anmäla någon annan än sig själv.

Vi skickar inte ut några skriftliga bekräftelser, utan du får besked i samband med din anmälan. Om en cirkel blir inställd får du såklart besked om detta.

Anmälningar till samtliga cirklar görs på tel: 08-452 22 00 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se.

Avgifter
Avgiften för att delta i våra cirklar varierar något. I vissa cirklar tillkommer kostnad för material. För deltagare som inte är medlemmar i SRF tillkommer en avgift på 250 kronor. Cirklar i SRF-ämnen och rehabilitering är kostnadsfria.

Vill du ha ditt inbetalningskort via e-post går det bra. Hör av dig till kansliet på tel: 08-452 22 00 eller epost kansli@srfstockholm.se. Du kan också betala med kort eller Swish.

Om du är nyfiken men osäker på om en viss cirkel är något för dig, kan du vara med och prova gratis två gånger.

Folkhälsomyndigheten
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen är gratis och finns på Daisy, storstil och punktskrift. Du kan få grundboken på två valfria media om du har behov av detta.

Lokal
Om inget annat anges är det Gotlandssalen som gäller. Adress: Gotlandsgatan 44, 1 tr ned. Hiss finns. OBS. Ny portkod varje termin.

Vill du starta en ny studiecirkel?
Kanske har du länge drömt om att lära dig mer om ett visst ämne som du är intresserad av, eller kanske har du stora kunskaper inom något område och vill dela med dig till andra medlemmar i föreningen. I så fall ska du inte tveka att höra av dig till oss. Vi samarbetar med ABF Stockholm, och det finns alla möjligheter för dig att anordna en studiecirkel i SRF Stockholms Stads regi och i våra lokaler.

Du måste inte ha några expertkunskaper. Ofta räcker det att du och dina studiekamrater är nyfikna och vill lära er mer om det ämne ni vill studera. Det finns en uppsjö av studiematerial på olika media och mer går att producera. Du kan också delta i ABF:s kurser för cirkelledare om du håller i en cirkel hos oss i SRF. Ta chansen och lär för livet!

Cirklar per telefon

Under coronapandemin har vi, som alla känner till, inte haft möjlighet att träffas fysiskt, men det har inte hindrat oss från att genomföra vissa cirklar per telefon. Det har fungerat bra, så även den här terminen kommer våra 2 bokcirklar att genomföras per telefon.

Fler cirklar!

Kanske startar vi ännu fler cirklar under terminens gång. Information om dessa hittar du i så fall i taltidningarna, på vår hemsida, och i e-postutskick från föreningen.

Studieansvarig

Eva Hildursmark, tel: 08-452 22 02, e-post: eva.hildursmark@srfstockholm.se