En man med vit käpp går på en gångbana.

Aktiviteter på gång!

Här hittar du de aktiviteter som är närmast på tur Du hänger väl med?!

Ögats dag

Ögats dag är späckad med intressanta föreläsningar och utställningar!

Det finns flera sätt att klara olika situationer och en hel del hjälpmedel för att kunna kompensera ditt synbortfall.

Kom och få information på Ögats dag tillsammans med oss i Synskadades Riksförbund. Du hälsas hjärtligt välkommen både om du redan är medlem eller om du inte är medlem men har en synnedsättning och vill veta mer. Ta gärna med en vän eller anhörig.

Datum: Fredag 11 Oktober 2019
Tid: Kl 16.00– 20.00
Plats: Elite Hotell

Pris: Gratis, anmälan krävs
Anmälan: Senast måndag 30 september 2019
på telefon 018 - 56 09 24, mail uppsala.lan@srf.nu

Preliminärt program (Lokal: Selma Lagerlöf Elite Hotel)

Kl 16:00-16:15
Välkomsthälsning, upprop av deltagare, presentation av program och praktisk information

Kl 16:15– 16:30
Föreläsning om synhjälpmedel

Kl 16:35 – 17:15
Föreläsning av ögonläkare

Kl 17:45-18:15
Föreläsning om vikten av kamratstöd.
Ombudsman Wieslaw Wasowski

Kl 18:30-19:00
Avbrott för fika.
Föreningen bjuder på smörgås och kaffe/te.

Kl 19.00- 20.00
Ännu ej fastlagt.

Utställare Kl 16:00-20:00

Utställning av hjälpmedel av hjälpmedelsföretag

Här kommer ni att hitta synhjälpmedel för alla situationer, allt från avancerade datatekniska hjälpmedel till vardagliga enkla.

Kom och ta del av all information denna dag!

Reseersättning med billigaste färdmedel utgår till medlemmar i Synskadades Riksförbund.

Välkomna!

Styrelsen
Synskadades Riksförbund Uppsala län

 

ÄR DU SUGEN PÅ EN HÄRLIG BRUNCH?

Kom och ät med oss!
Var: Picnic Radisson Blu Hotel Uppsala
Lördagen den 12 oktober Kl 14:00
Sista anmälningsdag den 10 oktober.

Vi äter gott, umgås och har det trevligt.
Alla är välkomna oavsett ålder!

Vi som önskar er välkomna är Mitt i livet, Fredrik, Margret och Barbro. Anmälan görs till Fredrik Åsberg tfn 070 309 62 47 eller till Barbro Säfsten e-post barbro.safsten@icloud.com

Välkomna!

 

 KOM MED OCH LAPPA ELSPARKCYKLAR!

Elsparkcyklar har nog kommit för att stanna. Men vi måste arbeta för att deras användning regleras bättre än för närvarande. Annars riskerar de att bli ett ännu större gissel för synskadade än vad de redan har blivit.

SRF Uppsala län inbjuder därför till en runda i centrala Uppsala på Vita käppens dag för att lappa felparkerade elsparkcyklar och förstås även andra hinder som vi stöter på.

Samling: Tisdagen den 15 oktober
Tid: Kl.13.00
Plats: 48:an Kungsängsgatan 48, Uppsala

Efter lappningen bjuder distriktet på kondis.

Anmälan görs till Wieslaw Wasowski på telefon 018-56 09 23 eller 072 142 61 36 du kan även maila till uppsala.lan@srf.nu

V ä l k o m n a!

SYNTOLKAD VISNING AV UTSTÄLLNINGEN
100% KAMP – SVERIGES HISTORIA

Datum: Fredag 18 oktober
Tid: Kl 16.00-16.30
Plats: Upplandsmuseet S:t Erikstorg 10

Visningen är kostnadsfri, samling vid Upplandsmuseets entré.

Anmälan senast måndag 14 oktober till kansliet.
Mail: uppsala.lan@srf.nu
Tel. 018-560924

Kampen för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra.

Utställningen berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung. Det handlar om rätten att rösta och rätt till lika lön för lika arbete. Det handlar om rätten till språk. Om rätt till bostad och skolgång. Om rätt till historia, trygghet och säkerhet. Om rätt att ta plats i det offentliga rummet. Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot. De många rättighetskampernas Sverige.

Varmt välkomna till denna viktiga utställning!

 

PUBAFTON

Datum: Lördagen den 19 oktober
Tid: Kl 18-21
Plats: Kungsängsgatan 48 2 tr
Pris: 50 kr
Anmälan senast tisdag 15 oktober.

Program: Den glade Gustaf Fröding
Ofta handlar det om elände, alkoholism och depression.
Gudrun Ros och Folke Johansson vill berätta om den uppskattade journalisten och den framgångsrike poeten, den fantasifulle upptågsmakaren, den humoristiske och älskade
vännen och sällskapsbrodern Gustaf Fröding.

Kvällen avslutas med ett kort dikt- och visprogram.

Under kvällen serverar vi en räkbakelse, måltiden avslutas med kaffe, te och någon god kaka till. Bordsdryck ingår men önskas vin eller öl till maten får man ta med det själv.

Välkomna!

 

Pennskaftet
av Elin Wägner

Kampen om rösträtten

Plats: Uppsala Stadsteater
Datum: Lördag 26 oktober
Tid: kl 16:00 på Stora scenen, förhandsinformation kl 15:00
då vi får träffa skådespelarna
Pris: 295 kr
Syntolk: Maria Freeny
Sista anmälningsdag: Måndag 21 september

Inbetalningskort samt biljetter där det står hur lång föreställningen är, skickas ut efter sista anmälningsdag.

Barbro, även kallad "Pennskaftet", är en ung passionerad journalist i en mansdominerad miljö. En självförsörjande bildad kvinna som strider för den allmänna rösträtten.

Pennskaftet förälskar sig i den självreflekterande arkitekten Dick. Men finns det plats för kärlek i kvinnokampen? Och vågar Dick bryta mot konventionerna? Samtidigt lär hon känna den bedrövade lärarinnan Cecilia och inser än mer vikten av att strida för fria förhållanden, då hennes nya vän redan är stämplad som en förbrukad kvinna.

När pennskaftet gavs ut år 1910 var författaren och rösträttskämpen Elin Wägner 28 år gammal. Den rappa och humoristiska romanen blev en skandalomsusad storsäljare genom att propagera för fria förhållanden, lika lön för lika arbete och kvinnors ekonomiska oberoende – samma frågor som engagerar vår egen tid på många håll i världen i dag.

100 år efter införandet av den kvinnliga rösträtten år 1990 firar vi Wägner och hennes Pennskaft med storslagen dramatik på stora scenen, i regi av Maria Löfgren.

Medverkande: Jennifer Amaka Pettersson, Emil Brulin, Daniel Engman, Arman Fanni, Åsa Forsblad Morisse, Harry Friedländer, Livia Göttfert, Malin Persson, Peshang Rad, Gloria Tapia m fl

Varmt välkomna

 

 

 

Ögats dag

 

Ögats dag är späckad med intressanta föreläsningar och utställningar!  

 

Det finns flera sätt att klara olika situationer och en hel del hjälpmedel för att kunna kompensera ditt synbortfall.

 

Kom och få information på Ögats dag tillsammans med oss i Synskadades Riksförbund. Du hälsas hjärtligt välkommen både om du redan är medlem eller om du inte är medlem men har en synnedsättning och vill veta mer. Ta gärna med en vän eller anhörig.

 

Datum:       Fredag 11 Oktober 2019

Tid:            Kl 16.00– 20.00

Plats:         Elite Hotell

                  

Pris:           Gratis, anmälan krävs
Anmälan:   Senast måndag 30 september 2019
                   på telefon 018 - 56 09 24, mail uppsala.lan@srf.nu

 

 

Preliminärt program (Lokal: Selma Lagerlöf Elite Hotel)

 

Kl 16:00-16:15

Välkomsthälsning, upprop av deltagare, presentation av program och praktisk information

 

Kl 16:15– 16:30

Föreläsning om synhjälpmedel

 

Kl 16:35 – 17:15

Föreläsning av ögonläkare

 

Kl 17:45-18:15

Föreläsning om vikten av kamratstöd.

Ombudsman Wieslaw Wasowski

 

Kl 18:30-19:00

Avbrott för fika.

Föreningen bjuder på smörgås och kaffe/te.

 

Kl 19.00- 20.00

Ännu ej fastlagt.

 

Utställare Kl 16:00-20:00

 

Utställning av hjälpmedel av hjälpmedelsföretag

 

Här kommer ni att hitta synhjälpmedel för alla situationer, allt från avancerade datatekniska hjälpmedel till vardagliga enkla.

 

Kom och ta del av all information denna dag!

 

Reseersättning med billigaste färdmedel utgår till medlemmar i Synskadades Riksförbund.

 

 

Välkomna!

 

Styrelsen

Synskadades Riksförbund Uppsala län

ÄR DU SUGEN PÅ EN HÄRLIG BRUNCH?

 

Kom och ät med oss!

Var: Picnic Radisson Blu Hotel Uppsala

Lördagen den 12 oktober Kl 14:00

Sista anmälningsdag den 10 oktober.

 

Vi äter gott, umgås och har det trevligt.

Alla är välkomna oavsett ålder!

 

Vi som önskar er välkomna är Mitt i livet, Fredrik, Margret och Barbro. Anmälan görs till Fredrik Åsberg tfn 070 309 62 47 eller till Barbro Säfsten e-post barbro.safsten@icloud.com

 

Välkomna!