Distriktets lokalföreningar

Våra fem lokalföreningar (+ett som är vilande) är följande:

SRF Enköpings kommun

Ordförande: Arne Sundwall

SRF Enköping
c/o Funktionsrätt Enköping
Källgatan 1B
749 35 Enköping
E-post::
enkoping@srf.nu

SRF Håbo

Ordförande: Anna-Lisa Sundell
al.sundell@telia.com

Postadress
SRF Håbo
c/o Gudrun Månsson
Astrakanstigen 13
746 33 Bålsta
E-post: habo@srf.nu

SRF Tierps kommun

Ordförande Bo Lindquist

Kansli: Bondegatan 2, 815 36 Tierp
Tfn: 0293–144 26 
E-post: tierp@srf.nu

SRF Uppsala/Knivsta

Ordförande Bo Östen Svensson

Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

Kansliet:
Pia-Maria Hammarling
018-56 09 21
Linda Sundblom Eriksson
018-56 09 22
E-post: uppsala.knivsta@srf.nu

SRF Älvkarleby (vilande)

Kontaktpersoner: Anna-Lisa Sundell och Bengt Troberg

SRF Östhammars kommun

Ordförande Pia-Maria Hammarling
E-post: piamaria.hammarling@gmail.com
E-post: srfosthammar@gmail.com