SRF hjälper synskadade från Ukrania

SRF hjälper synskadade från Ukrania som kommit till Sverige.

Synskadades Riksförbund tar nu initiativ till att, via den europeiska synskaderörelsen European Blind Union EBU, hjälpa synskadade flyktingar från Ukraina 🇺🇦
”Vi behöver hjälpa synskadade som lyckats ta sig över gränsen på flera platser i Europa och självklart även dem som tagit sig till Sverige”, säger SRF:s ordförande Niklas Mattsson. ”Via EBU har vi samarbete med våra systerorganisationer i bland annat Polen. Det är viktigt att hjälpen når dem som behöver den och att vi har full kontroll på pengar och hjälpinsatser.”
Den som vill bidra kan betala via plusgiro till 90 00 90-2 alternativt swisha till 9000902. Märk bidraget med ”Ukraina.