SRF Arvika-Eda

 

Välkommen till SRF Arvika-Eda.

Lokalföreningen är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Arvika och Edas kommuner. Föreningen bildades 1977, och är ansluten till SRF Värmlands län.
   
Föreningspost till:
SRF Arvika-Eda
c/o Lisbeth Nilsson
Bergsgatan 29 B                                                                                                          671 50 Arvika

Föreningens E-post är: 
srf.arvika-eda@telia.com

Ordförande Lisbeth Nilsson
Mobil: 072-224 70 99
E-post. nilsson.lisbeth55@gmail.com

Föreningens bankgiro 360-7611