SRF Säffle

Föreningen är en del av Synskadades Riksförbund Värmlands
län och omfattar Säffle Kommun.

Org nr: 874400-3198

Bankgiro: 251-6086

Ordförande Oscar Evje Olsén

Mobil. 070 - 232 08 32

E-post: oscar-mari@telia.com