Om oss

Synskadades Riksförbund Värmlands Län är en ideell intresseorganisation av synskadade.

Med ett samhälle som är tillgängligt även för oss med funktionsnedsättningar, kompletterat med stöd och service, kan det omöjliga bli möjligt!

Barn med synnedsättningar - vuxna som varit synskadade sedan barnsben - människor som fått synnedsättningar på äldre dar och naturligtvis även synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar
Ja, alla hör hemma i vår organisation och är lika välkomna!

Synskadades Riksförbund (SRF) är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av och för människor med synnedsättningar oavsett ålder och oavsett hur dåligt man ser.

Vi utgår från principen om alla människors lika värde och vårt mål är att kunna vara delaktiga i samhället och leva på samma villkor som andra människor.

Genom kontakter med myndigheter och beslutsfattare arbetar vi för att uppnå våra mål.

Vi har genom åren samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap.

Vi vet att barn, som har nedsatt syn eller som kanske är helt blinda, mår bra av att träffa andra barn i samma situation och att man som förälder kan få insikter och råd genom att träffa andra föräldrar.
Därför anordnar vi särskild verksamhet för barnen med sina familjer.

Vi utgör också en mötesplats för vuxna med synnedsättningar och deras anhöriga, där
vi träffas och samtalar om gemensamma angelägenheter och byter erfarenheter.

För synpunkter, sponsring och idéer, kontakta:

Info.varmland@srf.nu

En medlem tar en promenad.