Styrelse och kansli

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till distriktets styrelse och kansli.

SRF Värmlands läns styrelse

Ordförande
Kenneth Henningsson
Mobil. 073-070 88 71
E-post: kegu4958@outlook.com

Vice ordförande
Toleif Högberg
Mobil.070-512 10 91
E-post: toleif.hogberg@telia.com

Sekreterare
Dan Andersson
Mobil. 072-530 38 33
E-post: dan53038@outlook.com

Kassör
Jan Bergman
mobil 070-302 20 98
E-post: janebergman@telia.com

Ledamot
Oscar Evje Olsen
mobil 070-232 08 32
E-post:oscar-mari@telia.com

Ledamot
Jan Thorin
mobil 
E-post:

Studieansvarig
Toleif Högberg
Mobil.070-512 10 91
E-post: toleif.hogberg@telia.com

Kansli:

På kansliet finns tre medarbetare:

Bengt Wärme, kanslist 50% och taltidningsredaktör 50%.
Tel: 0550-832 10
Mobil 072-141 65 33
E-post: bengt.warme@srf.nu

Sven-Erik Ågren, Sjukskriven ombudsman och verksamhetsutvecklare
E-post: sven-erik.agren@srf.nu

Vikarierande Ombudsman Emma Lindh
Tel. 0550-69 27 55                                                                                                        E-post: emma.lindh@srf.nu