Synskadad i Sverige

Var sig du är nyanländ eller har bott här i några år kan du ibland behöva råd eller stöd och kanske träffa andra med liknande erfarenheter.

Synskadades Riksförbund (SRF) arbetar för att samhället ska bli mer tillgängligt. Vi är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation med utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

SRF kan hjälpa dig med:

• Information om det svenska samhället
• Tips om var du vänder dig angående synhjälpmedel
• Kontakt med en stödperson som talar ditt språk

Som medlem erbjuds du även:

Träffar med andra synskadade
Juridiskt stöd
Kurser för vuxna och läger för barn
Punktskriftskurser
Medlemsrabatter med mera.
Inom SRF finns fem branschföreningar som drivs av personer med invandrarbakgrund.

Läs mer på srf.nu, eller mejla:

arabisktalandegruppen@srf.nu

persisktalandegruppen@srf.nu

synskadade.kurder@srf.nu

synskadade.ost.och.centraleuropeer@srf.nu

Telefon: 08-39 90 00, e-post: info@srf.nu.

Välkommen som medlem i Synskadades Riksförbund!

  1. Visually impaired in Sweden (different languages)

  2. Få information på andra språk

    Nu kan du beställa information om lättläst på tretton språk.