Få information på andra språk

Nu kan du beställa information om lättläst på tretton språk.

MTM har tagit fram information om lättlästa böcker, nyheter och information på lättläst svenska, särskilt med tanke på nyanlända. Informationsmaterialet som består av en affisch, en folder och ett bokmärke, finns översatt till en mängd språk, bland andra arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Materialet är gratis, vi har tänkt att alla som kommer i kontakt med nyanlända kan beställa och dela ut materialet.

Läs mer om materialet och beställ

Både lättläst och "vanlig" Moberg i cirkel

Vilka tankar och reflektioner ger Utvandrarna läsarna idag? Kan paralleller dras till våra nutida flyktingströmmar? Nu drar Växjö bibliotek igång en stor bokcirkel kring Vilhelm Mobergs klassiska berättelse. Biblioteket har många exemplar både av originalutgåvan men också 75 exemplar av den lättlästa versionen, återberättad av Cecilia Davidsson. Cirklarna startar i december och januari.
Läs mer på Växjö stadsbiblioteks hemsida

Avtalet om konto i Legimus finns nu på många språk

Många av de som får ett Legimuskonto har ett annat modersmål än svenska. För att göra det lättare för alla så finns nu avtalet på hela arton olika språk och det gäller både avtalen för barn och vuxna.
Läs mer och se vilka arton språk avtalet finns på