Barn med synnedsättningar

I foldern Verksamhet för barn och föräldrar berättar vi vad Synskadades Riksförbund gör för barn och föräldrar.
Verksamhet för barn och föräldrar (pdf)
Verksamhet för barn och föräldrar (doc)

I foldern Barn som har en synnedsättning tar vi upp mycket om situationen kring barnet. Stimulans, skola, lagar, kommunalt stöd och mycket annat.
Barn som har en synnedsättning [pdf]
Barn som har en synnedsättning [doc]

Så tycker SRF om skolfrågor [pdf]
Så tycker SRF om skolfrågor [doc]

En plats för alla – Om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem
Av Nina Sjöblom och Camilla Jönsson. Tryckt 2001, Bok, 240 sidor. Pris: 150 kronor

Beställ från Materialservice.