Ett tillgängligt samhälle

Plattformen Tio punkter om punktskrift
Tio punkter om punktskrift [pdf]
Tio punkter om punktskrift [doc]

Konsument- och servicefrågor
Informationsblad om hur miljön inom handel och service kan göras tillgänglig för synskadade?

Offentlig miljö
Informationsblad om vad som är bra att tänka på när man skapar en miljö som är tillgänglig för personer med synnedsättning.

Text som fler kan läsa [pdf]
Text som fler kan läsa [doc]
Informationsblad med tips om hur utforma en text och en layout som fler kan läsa.

Plattform för arbetsmarknadsfrågor [pdf]
Plattform för arbetsmarknadsfrågor [doc]

Plattform om habilitering och rehabilitering [doc]

Plattform för konsumentfrågor [doc]


Plattform för syntolkning 2018 [doc]


Plattform för digital tillgänglighet [doc]

Plattform för tillgänglig och fysisk miljö [pdf]

Plattform för tillgänglig och fysisk miljö [doc]

Plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst [pdf]
Plattform för färdtjänst och riksfärdtjäns [doc]


Plattform för ledsagning [doc]

Kan också beställas från SRF Materialservice

Porto tillkommer

  1. Konsumentfrågor

    Hur ska miljön inom handel och service göras tillgänglig för synskadade?

  2. Offentlig miljö

    Här finns ett antal informationsblad som visar vad som är bra att tänka på när man skapar en tillgänglig och användbar miljö inom olika…