4 elever på Förskolan 1935 sitter med leksaker Stående pojke undersöker den fina, vita gunghästen.
Några elever på Tomtebodas förskola 1935.

Barnens sidor